Monday, September 28, 2009

Forum on Seismic Hazards and Tsunami Risks to Malaysia

Date: 29 Sept. 2009
Place: Pusat Convensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC)
Participants: Ir Anuar, Dr Siti Aminah, Norhasnida
Source: Ir Anuar

Dr Yap Kok Seng (Director, Meteorological Dept), YB Datuk Maximus Johnity Ongkill (Minister, MOSTI)

Datuk Fateh Chand (Academy of Science), Alexander Yan (Mineral & Geoscience), Leyu Chong Hua

Prof Dr Azlan Adnan (SEER, UTM), Prof Dr Abang Abdullah Abang Ali (UPM), Prof Dr Zulfigar Yasin (USM), Prof Dr Fakhrul Razi Ahmadun (UPM)

Dr Mohd Rosaidi Che Abas (jab. meteorologi), P. Loganathan (Akademi Sains) & forumers.


Wednesday, September 9, 2009

Bengkel " How to Write a Succesful Basic Research Proposal"

Tarikh: 9 September 2009 (Rabu)
Masa: 8.30 pagi - 12.30 tengahari
Tempat: Bilik Mesyuarat FKAB
Sumber: Ir. Anuar