Tuesday, February 2, 2010

Kenaikkan pangkat ke jawatan Professor Madya

Tahniah kepada Dr. Noor Ezlin Ahmad Basri dan Dr. Fatihah Suja' kerana dinaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya.

Dr. Noor Ezlin Ahmad Basri

Dr. Fatihah Suja'

No comments:

Post a Comment